HU hu
Menu

QE3280 (0.6m)

QED

REFERENCE - 1.0m

QE3280 (0.6m)
87 590 Ft
KISKERESKEDELMI ÁR
68 969 Ft
NETTÓ ÁR
További info viszonteladó keresése

QE3282 (1.0m)

QED

REFERENCE - 1.0m

QE3282 (1.0m)
99 990 Ft
KISKERESKEDELMI ÁR
78 732 Ft
NETTÓ ÁR
További info viszonteladó keresése

QE3284 (3.0m)

QED

REFERENCE AUDIO 40 - 3.0m

QE3284 (3.0m)
129 990 Ft
KISKERESKEDELMI ÁR
102 354 Ft
NETTÓ ÁR
További info viszonteladó keresése

QE3270 (0.6m)

QED

REFERENCE - 0.6m

QE3270 (0.6m)
51 990 Ft
KISKERESKEDELMI ÁR
40 937 Ft
NETTÓ ÁR
További info viszonteladó keresése

QE3272 (1.0m)

QED

REFERENCE AUDIO 40 - 1.0m

QE3272 (1.0m)
54 990 Ft
KISKERESKEDELMI ÁR
43 299 Ft
NETTÓ ÁR
További info viszonteladó keresése

REFERENZ NF-803 XLR (1.5m)

IN-AKUSTIK

REFERENZ NF-803 XLR (1.5m)
204 990 Ft
KISKERESKEDELMI ÁR
161 409 Ft
NETTÓ ÁR
További info viszonteladó keresése

EXZELLENZ II XLR (0.75m)

IN-AKUSTIK

XLR Cable

EXZELLENZ II XLR (0.75m)
ÚJDONSÁG
87 990 Ft
KISKERESKEDELMI ÁR
69 283 Ft
NETTÓ ÁR
További info viszonteladó keresése

EXZELLENZ II XLR (1.5m)

IN-AKUSTIK

XLR Cable

EXZELLENZ II XLR (1.5m)
ÚJDONSÁG
107 990 Ft
KISKERESKEDELMI ÁR
85 031 Ft
NETTÓ ÁR
További info viszonteladó keresése

EXZELLENZ II XLR (3.0m)

IN-AKUSTIK

XLR Cable

EXZELLENZ II XLR (3.0m)
ÚJDONSÁG
159 990 Ft
KISKERESKEDELMI ÁR
125 976 Ft
NETTÓ ÁR
További info viszonteladó keresése

PREMIUM XLR (0.75m)

IN-AKUSTIK

PREMIUM XLR (0.75m)
27 990 Ft
KISKERESKEDELMI ÁR
22 039 Ft
NETTÓ ÁR
További info viszonteladó keresése

PREMIUM XLR (1.5m)

IN-AKUSTIK

PREMIUM XLR (1.5m)
33 990 Ft
KISKERESKEDELMI ÁR
26 764 Ft
NETTÓ ÁR
További info viszonteladó keresése

PREMIUM XLR (3.0m)

IN-AKUSTIK

PREMIUM XLR (3.0m)
47 990 Ft
KISKERESKEDELMI ÁR
37 787 Ft
NETTÓ ÁR
További info viszonteladó keresése

PREMIUM XLR (5.0m)

IN-AKUSTIK

PREMIUM XLR (5.0m)
59 990 Ft
KISKERESKEDELMI ÁR
47 236 Ft
NETTÓ ÁR
További info viszonteladó keresése